Hyresvillkor

Allmänt
Det är mycket viktigt att du anger en korrekt e-postadress då Nolia ej ansvarar för följderna av felaktigt lämnade uppgifter eller om ditt personliga spamfilter sorterar bort e-post vi skickar. Vid uthyrning så kommer alltid ett mail med bekräftelse där vi meddelar om produkterna finns tillgängliga.

 

Beställning av produkter & möbler
Normalsortiment är under lågsäsong är inga problem, då kan vi lösa det mesta med en veckas framförhållning. Vissa udda artiklar som vi inte har stort lager av kan självklart ta slut, samt om det är ett par stora evenemang i Umeå under samma period. Under maj-juni, aug-sep och december, är mycket uthyrt, och då krävs framhållning.


Ändring av antalet hyresprodukter
Ändringar av antal produkter om 20 kollin eller fler ska meddelas senast 1 vecka innan genomförandet av arangemanget, mindre ändringar kan göras fram till 2 dagar innan.


Moms
Eftersom vi framförallt arbetar med företag och arrangörer så är våra priser exklusive moms. Moms tillkommer alltså på alla varor och tjänster.


Hyreslängd
En hyra gäller för 3 dagar men för ett tillfälle. Leveransdag, andvändningsdag, och returdag. Gäller hyran en helg, hämtas/levereras hyrgodset på fredagen och returneras på måndagen. (Se våra öppettider) Är evenemanget på en helg så gäller priset hela helgen. Längre perioder ger vi offert på.


Egen transport
Beställaren är skyldig att iaktta aktsamhet vid egen transport, hämtning och återlämning av uthyrningsprodukter.


Skadegörelse eller förlust
Skadegörelse eller förlust av Nolias produkter ersätts av utställaren/kunden. Observera att kostnaden för ersättning av en förlorad eller skadad produkt ofta är mycket högre än själva uthyrningsbeloppet. Beställaren är ansvarig för att produkterna återlämnas i ett gott skick väl rengjorda.


Försäkring
Det finns ingen specifik försäkring att teckna, utan kunden är ansvarig för godset under hyresperioden. Normalt täcker en vanlig hemförsäkring eller företagsförsäkring.


Betalning
Betalning sker via faktura eller swish.


Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Nolias kontroll, berättigar Nolia att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.


Tvister
Vid eventuell tvist inom ramen för detta avtal så ska parterna i första hand alltid försöka hitta en lösning i samförstånd. Kan tvisten inte lösas i samförstånd så ska den lösas av allmän domstol.